• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Název projektu: Age management ve společnosti G.T.TRADE
registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009473 
anotace:  Projekt společnosti G.T.TRADE s.r.o. se zaměřuje na implementaci konceptu Age managementu a jeho dílčích opatření do běžného chodu firmy. V rámci  projektu dojde k nastavení strategického řízení firmy v souladu s konceptem Age managementu. 

G.T.Trade, s.r.o., PSČ: 51101, IČO: 25935330, DIČ: CZ25935330
zapsána v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 15 866
Bankovní spojení: ČSOB, Turnov, č.ú.: 164391116/0300